Centrum naukowe Wydziału Biologii UW

WIZUALIZACJE ARCHITEKTONICZNE

Projekt centrum naukowego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Urwitałt – Pracownia Kwadratura

Stills